Gareth Evans
Rhaglenwr

Graddiodd Gareth yn ddiweddar gydag anrhydedd mewn MEng Systemau Cyfrifiadurol. Roedd ei radd yn gymysgedd o Electroneg a Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, wrth ganolbwyntio ar ddylunio a rhaglennu systemau mewnol ac ymreolaethol.

Blwyddyn ddiwethaf cynrychiolodd Gareth Brifysgol De Cymru yn y ‘Renesas MCU Rally 2017’, yn Nuremburg, Yr Almaen. Roedd hyn yn cynnwys dylunio a rhaglennu car rasio ymreolaethol.

Mae’n aelod ardystiedig o’r Sefydliad Beirianneg a Thechnoleg (IET) ac yn mwynhau’r boddhad o ddatrys problemau. Yn ei amser rhydd mae Gareth yn cyflawni prosiectau peirianneg adref am hwyl ac yn ymroddi rhan fwyaf o ei amser rhydd i ddysgu am bethau newydd. Ar y funud mae’n dysgu am ddatblygiad iOS ac Addysg Peiriannu.

Mae gan Gareth ddiddordeb mewn Addysg Peiriannu a Deallusrwydd Artiffisial, ac yn  gobeithio archwilio hyn o fewn CEMET. Mae ganddo ddiddordeb mewn dysgu am ddatblygu gemau a modelu 3D, ar y funud mae'n gweithio gyda ‘Unreal Engine 4’.

Yn ogystal i dechnoleg, mae’n gefnogwr o UFC, Bocsio a Formula 1. Mae’n mwynhau ffotograffiaeth tirwedd a chwarae gitâr electrig. Ond ei hoff beth yn treulio amser gyda'i gi Doug y Pug.

 
Team Photo_Gareth.png