Thaw blue on white.JPG

Rydym ni yn rhannu mwy a mwy o ei’n fywyd ar gyfryngau cymdeithasol a dyma sut rydym ni yn rhannu ei’n fywyd gydag eraill. Roedd gan Thaw syniad i greu llwyfan sydd yn dod a phobol hefo’i gilydd gyda diddordebau a chymdogaeth yn hytrach na pwy maent yn ei adnabod. Munud mae llun wedi cael ei rannu, gall bobl weld lluniau o ei hardal nhw, newyddion, digwyddiadau, symudiadau wrth gysylltu ei llais i storiâu byd-eang. Mae’r dechnoleg yn defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i gategoreiddio ar arddangos ar ryngwyneb mapio.

Daeth Thaw at CEMET i gael cymorth gyda llif data i’r ap, yr arddangosiad, clwstro lluniau drwy leoliad a defnyddio peiriant Deallusrwydd Artiffisial.

“Galluogodd y cydweithied gydag CEMET i ni gasglu amryw o sgiliau newydd fysa wedi cymered lot o amser a gweithlu mewn amser byr iawn.” Nick, Thaw Technology

Wrth edrych i’r dyfodol mae Thaw yn edrych i ddefnyddio’r dechnoleg mewn amryw o ffurfiau;

  • Yn gychwynnol i gymdeithas a newyddion, ble gall defnyddwyr weld beth sydd yn mynd ymlaen o’i gwmpas, beth sydd yn boblogaeth ac yn gyfoes.

  • Bydd ef yn cael ei ddilyn gan drwydded fasnachol sydd yn galluogi busnesau ddefnyddio’r peiriant i helpu defnyddwyr dadlwytho cynnwys i amryw wasanaethau.

  • Byddent wedyn yn edrych ar ryddhau fersiwn diwydiannol i gymeriadaeth a chatalogio asedau i leihau amser a chamgymeriadau.

Am fwy o wybodaeth am about Thaw dilynwch nhw ar Twitter @THAWLtd, ymwelwch â’r wefan www.thawtechnology.com neu e-bostiwch enquiries@thawtechnology.com

Presented Cluster.jpg