Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru

Hwb cyngor newydd ym Mhrifysgol De Cymru yw Cyfnewidfa USW, sydd yn cynnig gwasanaethau i gefnogi busnesau cychwynnol a helpu busnesau sydd wedi ei sylfaenu a mentrau cymdeithasol i dyfu.

Fel y man cyswllt rhwng y diwydiant a graddwyr talentog, mae’r gyfnewidfa yn cynorthwyo gyda phrosiectau mae cwmnioedd yn ei wynebu yn ei gwaith wrth roi y cyfle i ddefnyddio sgiliau perthnasol a rhwydwaith sydd ar gael. Yn ychwanegol gallent eich helpu cael mynediad i wasanaethau'r brifysgol sydd yn cynnwys ymchwil, ymgynhoriaeth a gwasanaeth hyfforddiant proffesiynol.

Gallwch hefyd fuddsoddi o’r arbenigedd busnes drwy ei partneriaid sydd yn cynnwys, Barclays, Busnes Cymru, Alcumus, South Wales Chamber of Commerce a Capital Law.