Mae dau gyd sylfaenydd Vision Game Labs Dr Luke Anderson a Dr Stephanie Campbell yn gweithio o fewn y GIG. Mae Stephanie yn wyddonydd golwg a Luke yn ymgynghorwr a llawfeddyg llygaid.

Sylweddolodd Luke a Stephanie y problemau roedd y GIG yn ei wynebu wrth brofi llygaid plant, o’r diffyg crynodiad i’r sialens wrth ddarllen y siart llythrennau. Yn aml roedd hyn yn arwain at ddiagnosis anghywir, mwy o apwyntiadau a straen ar adnoddau’r GIG. Ar hyn o bryd dylia bob plenty o bedwar blwydd oed yng Nghymru cael prawf llygaid, ond nid yw hi bob amser yn bosib. Nod Vision Game Labs yw datrys y problemau a sicrhau prawf i bob plentyn.

Credai Luke a Stephanie gall dallineb yn y ganrif 21 cael ei atal. Ond rhaid bod y claf yn cael ei adnabod yn gynnar. Daethent i fyny a’r syniad o arbrofi golwg plant wrth ddefnyddio ap gem ddifrifol, sydd yn galluogi plant mor ifanc â dwy flwydd oed gael ei brofi. Mae’r gêm yn profi crafter golwg, sensitifrwydd i gyferbyniad a sensitifrwydd i liwiau. Yn ychwanegol bydd yr ap yn galluogi profi golwg plant o’r cartref. Mae Luke a Stepahnie yn gobeithio gall yr ap chwyldroi profi golwg dechreuol a chyfrannu at wella effeithlonrwydd gwasanaeth iechyd.

Mae’r dechnoleg o du fewn yr ap yn rhyngweithio gyda marciwr fiducial i ddilyn lleoliad y pen yn berthynas i gamera'r iPad. Mae prawf arferol golwg yn gweithio gyda phellter, felly oedd rhaid i CEMET weithio gyda VGL i ddarganfod ffordd arall. Mae’r gêm yn defnyddio optotypes, naw grid picsel sydd yn profi crafter golwg a sensitifrwydd i gyferbyniad llwyd ac maen defnyddio animeiddiad lliwgar i gadw diddordeb plant.  Mae’r ap yn cyfuno data a chanlyniadau cleifion sydd yn galluogi optometrydd a rhieni weld dirywiad mewn golwg. Mae gan yr ap y gallu i wneud defnydd o rwydwaith newral artiffisial a fysa yn gallu adnabod rhai problemau llygaid yn y dyfodol.  

Mae’r diwydiant iechyd wedi bod yn troi at dechnoleg i wella ei gwasanaethau ers blynyddoedd. Gwelodd Luke a Stephanie y potensial ac am ei bod wedi cydweithio gyda CEMET nawr mae ei ap yn mynd drwy brofion clinigol.

Am fwy o wybodaeth am Vision Game Labs ei Ap Space Vision dilynwch ei stori drwy ymweld ai gwefan ww.visiongamelabs.com a dilynwch nhw ar twitter @visiongamelabs.