Chris Mair
Dylunydd UX/UI

Yn ei amser rhydd mae Chris yn mwynhau gwylio ffilmiau, chware gemau ac ambell waith wal ddringo. 

Mae'n mwynhau trafeilio ac yn frwdfrydig i ddysgu mwy am y llefydd mae'n ymweld. Mae Chris wedi bod yn chwara gitâr ers 10 mlynedd ac yn troi ato bob hyn a hyn. Cyn symud i Brifysgol i astudio dylunio, chwaraeodd Chris criced am 13 mlynedd i Ross-on-Wye wrth symud fyny safle i chwara i'r tîm cyntaf XI. 

Graddiodd Chris gyda dosbarth cyntaf BA mewn Cyfathrebiad Graffig o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Ar ôl graddio cafodd swydd yn sydyn gyda chwmni dylunio fel dylunydd gwefan gyda ffocws ar UX cyn symud ymlaen i CEMET. Mae Chris yn frwdfrydig am gynhyrchu gwaith o ansawdd uchel sydd yn taro'r marc gyda'r targed marchnad, wrth ganolbwyntio a'r gwerth cynnyrch i'r cleient a'r defnyddiwr. Gyda gwybodaeth a phrofiad eang mae Chris yn gyfrifol am holl ddylunio yn CEMET.

Team Photo_Chris.png